хэвлэх Алтан Гэрэл Судар

Дараах PDF файлууд нь Түвдийн Пэча хэмээх эх хувийн тоон хуулбараас бүтээсэн Алтангэрэлт сударын бүрэн эх хуулбар болой. Энэхүү ариун номонд сүсэг бишрэлтэйгээр хандаж ариун дээд ном судрынхаа хажууд эс бөгөөс бурхан тахилынхаа хажууд зална уу. Мөн номын хуудасуудыг уутанд хийж сахиус болгон зүүж болно. Эдгээр номын хуудасыг газарт тавин бохирдуулахыг цээрлэнэ үү.

Алтан Гэрэл Судар-Хуудас 1/4
Алтан Гэрэл Судар-Хуудас 2/4
Алтан Гэрэл Судар-Хуудас 3/4
Алтан Гэрэл Судар-Хуудас 4/4

###

This entry was posted in Судар. Bookmark the permalink.